KALİTE TEMELLERİ

Misyonumuz

Kalite standartları doğrultusunda, güler yüzlü, insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan odaklı, yaptığı başarılı çalışma ve yenilikleriyle tercih edilen sağlık tesisi olarak hizmet sunmak.


Vizyonumuz

Çağdaş dünya ile uyumlu, tecrübeli ve eğitimli personele sahip, kalitede öncü, etik ilkeler doğrultusunda, etkili ve verimli, teknolojik ve bilimsel gelişmelere uygun; sağlık hizmeti sunarken sosyal donatılara sahip, bölgede tercih edilen bir diyaliz merkezi olabilmek.


Değerlerimiz

 • İnsan Haklarına Saygılı ve dürüst
 • Teknolojiye Uygunluk ve Kalite
 • Hasta ve çalışanların mutluluğu
 • Bilimsel gelişmeleri takip eden
 • Eşitlik ve Hakkaniyet
 • Çevreye Duyarlı
 • Ahlaka ve etik ilkelere saygılı
 • Öncü-Yenilikçi

Anlaşmalı Kurumlar

SGK


Kalite Politikamız

Tüm çabalarımızın merkezinde insanoğlunun sağlığı ve refahı vardır. Bu amacımız, maliyet–etkin diyaliz ile biyo-uyumluluk yaklaşımının global bir strateji olarak birleştirilmesi ile gerçekleştirilecektir. Hastalar, Çalışanlarımız, Ortaklarımız ve Toplum için sorumluluklarımızı kabul ediyoruz. Bu kapsamlı sorumluluğu gerçekleştirebilmek için şirketimiz, dört ana kalite hedefine odaklanmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için özellikle, bütünleşmiş kalite yönetim sisteminin uygulanması, devamlılığının sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi prensiplerine bağlı kalınmaktadır.


Hastalarımız için:
Hedefimiz, Son Dönem Böbrek Yetmezliği olan hastalarımızın yaşam sürelerini uzatmak ve yaşam kalitesini iyileştirmektir.

Çalışanlarımız için:
Hedefimiz, kalifiye elemanların bağlılığını sağlamak ve mesleki gelişimi teşvik etmektir.

Ortaklarımız için:
Hedefimiz, ortaklarımıza yeterli getiri sağlamak suretiyle, şirketin gelişimini sürdürmektir.

Toplum için:
Hedefimiz, çeşitli sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek, yasal zorunluluklara ve güvenlik standartlarına uymak ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.


Ön Ölçüt

Hastalarımız için:

 • 1. Mevcut ürün ve hizmetleri sürekli iyileştirmek ve çok yenilikçi ürünler ve teknolojileri geliştirmek. Böylece en modern bilim ve teknolojiye uygun olarak entegre terapi kavramlarını sunabilmek.
 • 2. Rahat ve güvenli tedavi ortamı yaratmak için diyaliz merkezlerinde uygun kurulum, bina ve altyapıyı sağlamak.
 • 3. İyi Diyaliz Uygulamaları gerçekleştirmek için ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında gerekli bilgiyi sağlamak.

Çalışanlarımız için:

 • 4. Çalışanların hedef odaklı ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak için dinamik girişimcilik felsefesini desteklemek.
 • 5. Çalışanları motive etmek ve şirkete bağlamak için kişisel ve profesyonel gelişimi desteklemek ve ilginç ve güvenli görevler sunmak.

Ortaklarımız için:

 • 6. Ekonomik hedefleri gerçekleştirebilmek için organizasyon, prosesler ve sonuçları optimize etmek.
 • 7. Yenilikçi buluşlar hedeflemek ve ürünler, pazarlar, hizmetler ve maliyetlerde liderliği elde etmek için kuruluşa uzun dönemli bir gelecek garanti etmek.

Toplum için:

 • 8. İlgili bilgileri sunarak ve aktif iletişimle ilgili taraflar için şeffaflık yaratmak.
 • 9. Çalışma ilkeleri ve yasal koşullara uyarak şirket, çalışanlar, müşteriler, çevre, ortaklar ve hastalar için riskleri minimuma indirmek.
 • 10. Kaynakların sorumlu kullanımı ve dikkatli atık yönetimiyle şirketin çevresel yükümlülüklerine uymak.
Tüm Hakları Saklıdır 2015 | Kişisel Verileri Koruma | Fotoğraf & Tasarım : Roll Yapım