Kalite Yönetim

Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanması kapsamında Kalite Yönetim Birimimiz ile sizlere sürekli iyileşen ve gelişen standartlarda hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Diyaliz Merkezlerimizin Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti’ne uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Kurulan sistem ile hedefimiz, hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini sağlamak ve geliştirmek, sağlıkta kalite diyaliz standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet sunmaktır.


Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları;
  • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
  • Öz değerlendirmeleri yönetir,
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması,) yönetir,
  • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • Kalite Yönetim Birimimiz, Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetler ve Gösterge Yönetimi gibi bölümlerle dikey hiyerarşik olarak ilişkilidir. Bu bölümlere yatay olarak bağlı olan yapılar ise şöyledir;

Kurumsal Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Hasta Deneyimi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı.

Sağlık Hizmetleri boyutuna yatay bağlı bölümler; Hasta Bakımı, İlaç Yönetimi, Enfeksiyonların Önlenmesi, Laboratuvar Hizmetleri.

Destek Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Tesis Yönetimi, Otelcilik Hizmetleri, Malzeme ve Cihaz Yönetimi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri, Atık Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı.

Gösterge Yönetimi boyutuna yatay bağlı bölümler; Göstergelerin İzlenmesi şeklinde sıralanabilir.


KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk içerikli tüm dokümanlar SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta deneyimi, sağlıklı çalışma yaşamı. SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


SAĞLIK HİZMETLERİ

Enfeksiyon önlemleri, hasta bakımı, ilaç yönetimi, laboratuvar hizmetleri. SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


DESTEK HİZMETLER

Malzeme ve cihaz yönetimi, otelcilik hizmetleri, tesis yönetimi , tıbbı kayıt ve arşiv hizmetleri. SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergelerin izlenmesi , kalite göstergeleri .SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Tüm Hakları Saklıdır 2015 | Kişisel Verileri Koruma | Fotoğraf & Tasarım : Roll Yapım